Bolometre Nedir

Bolometre nedir

Astronomide dünya atmosferine giren toplam enerji akışını ölçmede kullanılan, ışınıma duyarlı bir alet, özellikle spektrumun kırmızı ötesi ve mikrodalga bölgelerinde kullanılmıştır.

Temelde, elektromanyetik ışınımı absorblayabilen, küçük bir dirençten müteşekkildir. Neticedeki sıcaklık artışı, gözlenen gücün bir ölçüsüdür.

Yorum yazın