Azimutal yerleştirme

Azimutal yerleştirme nedir

Teleskobun dik bir eksen etrafında azimut boyunca ve yatay bir eksen etrafında da yükseklik boyunca dökebileceği şekilde yapılan yerleştirme. Bu türlü bir yerleştirmeyi yapmak ve kullanmak kolaydır, ayrıca teles-kobu dengelemek için ilâve bir ağırlık gerekmez. Azimutal yerleştirme ile yerleştirilmiş teleskoplar, gözlemler için kolaylıkla ayarlanabilir ve süratle hareket eden cisimleri (yapma) uydular gibi) takip edebilir. Hem yüksekliği ve hem de azimutu aynı anda ayarlamak gerekliliği azimutal yerleştirme için büyük bir dezavantajdır, fakat çok hassas bilgisayar kontrollü yönlendirme mekanizmaları yardımıyla, günümüzde kullanımları yaygın hale gelmiştir. Jodrell Bank’taki radyo teleskop gibi, çok aynalı teleskop, yeni William Herschell teleskobu ve Sovyet altı metre teleskobu da azimutal yerleştirmelidir.

Yorum yazın