Ayın Oluşumu nasıl oldu

Ayın Oluşumu
Ayın oluşumu Dünyamızın yüzeyini etkilemeyen olaylardan biriydi. Eskiden birçok gökbilimci Ayın Dünyadan kopan bir parça olduğuna inanırlardı. Hatta bazıları Büyük Okyanus’un Ayın kopmasıyla oluşan çukuru kapladığını bile öne sürmüşlerdir. Fakat Ay üzerine yerleştirilen Apollo aygıtları bu tartışmaya bir son verdi. Ayın yapısının Dünyanınkinden çok farklı olduğu anlaşıldı. Bu belirgin farklılık Ayın hiç bir zaman Dünyanın bir parçası olmadığını kanıtladı.
Ay 4.600.000.000 yaşındadır, yani, Dünya ile aynı yaştadır. Bu nedenle onun tıpkı yerküre ve
diğer gezegenler gibi ayrı bir kütle halinde oluştuğu, daha sonra dünyanın yerçekimine yakalandığı sanılmaktadır.
Mars’ın iki uydusunun da aynı şekilde oluştuğu tahmin edilmektedir. Buna’karşılık Güneş sisteminde merkezden dışarı doğru sıralanan son dört gezegen büyük bir olasılıkla uydularını kendileri yaratmışlardır. Bunların da gezegenler gibi gaz ve toz bulutundan oluştukları sanılmaktadır.

Yorum yazın