Atmosferik Pencere nedir

Atmosferik Pencere nedir

Elektromanyetik spektrumun, atmosferin bileşenleri tarafından önemli miktarda absorbsiyona veya yansıtılmaya maruz kalmadan Arz atmosferini geçebilen bölgeleri. Bütün spektrel bölgeler en azından kısmen absorblanır, fakat iki tane geçirgen aralık vardır: radyo penceresi ve optik pencere. Radyo penceresi yaklaşık bir milimetreden, yaklaşık 30 metreye kadar olan dalgaboyları arasındadır. Bu kabaca, 300 gigahertz’-den 10 megahertz’e kadar bir frekans aralığına karşılık gelir. Arz atmosferindeki bu radyo penceresi sayesinde gökyüzündeki radyo kaynaklarından gelen yüksek enerjili radyo dalgalarını, yer-tabanlı radyo teleskoplar vasıtasıyla almak mümkün olmaktadır.

Optik pencere ise 300 ile 900 nanometre (nm) dalgaboyları arasındadır ve dolayısıyla tüm görünür spektrumun yanısıra, bir kısım yakın-morötesi ve yakın kırmızı ötesi bölgelerini de içerir. İlâveten, mitrometre dalgaboylarında, birkaç dar bant şeklinde olmak üzere, kırmızı ötesi pencereler de vardır. Bu pencerelerin fotometrik isimleri şöyledir: j (1.25 H m), H (1.6 nm), K. (2.2 i*m), L (3.6 fi m), M (5.0 ¿/m), N (10.0 /un) ve Q (21 fi m). 350 ve 460 p mlerde de küçük, fakat kullanılabilir pencereler vardır. Absorbsiyondan sorumlu başlıca atmosfer bileşenleri su buharı, karbondioksit, nitroksit ve ozondur. Bu sebepten dolayı kırmızı ötesi kaynakları inceleyen gözlemevleri, su buharı etkisinin az veya atmosferin nispeten ince olduğu çok kuru veya dağlık bölgelerde kurulmalıdır.

Optik bölgenin sonundaki kısa dalgaboylarından öte hiçbir ışınım, atmosferi geçemez: 230 – 300 nm dalgaboyları arasındaki mor öteki ışınım atmosferik ozon tarafından absorblanır; 100 nm’ye kadar olan daha kısa dalgaboyları ise oksijen ve nitrojen molekülleri tarafından engellenir; en kısa dalgaboylarına gelince, bunlar da atmosferin üst tabakalarında, oksijen, nitrojen, vs. atomları tarafından absorblanırlar. Atmosferik absorbsiyon nedenleriyle atmosferi geçemeyen spektrel bölgeler; uydulara, roketlere, vs. yerleştirilen aletlerle incelenmelidir.

Yorum yazın