Alfven Teorisi

Alfven Teorisi

1942’de İsveçli fizikçi Hannes Alfven tarafından, gezegenlerin, güneş tarafından yıldızlararası gaz ve toz bulutlarından yakalanan maddelerden oluştuğuna dair ortaya atılan teori. Bu teoriye göre atomlar güneşe doğru düşerken iyonize olur ve Güneşin manyetik alanının etkisine girerler. İyonlar Güneşin ekvator düzleminde, yani gezegenlerin bulunduğu kuşakta yoğunlaşmışlardır. Orijinal formuyla bu teori özellikle iç gezegenleri açıklamakta güçlük çekmiştir; fakat Güneş sisteminin meydana gelmesinde manyetohidrodinamiğin rolünü vurgulaması açısından önemlidir.

Yorum yazın