Albedo Nedir

Albedo Nedir

Bir gezegen veya gezegen benzeri yüzey gösteren, ışınım kaynağı olmayan bir cismin yansıtma gücü. Bütün yönlere yansıyan toplam ışık miktarının, gelen ışığa oranıdır: 1.0 değerindeki albedo mükemmel yansıtıcı bir yüzeyi, 0.0’hk bir albedo ise gelen ışınımın tümünü absorblayan, siyah bir yüzeyi gösterir. Gök cisimlerine ait albedo gözlemleri; gezegenlerin, uyduların veya minör gecegenlerin yüzey karaktresitlikleri hakkında bilgi verir. Gerek Arz, gerekse Ay üzerindeki volkanik kayaların albedolan çok düşüktür. Ayın ve Merkür’ün albedoları şuasıyla 0.07 e 0.06’dır. Venüs ve dev gezegenlerdeki gibi bulutların albedo-larıysa 0.7 e 0.7’den büyük değerlerdedir.

Yorum yazın