Absorbsiyon Spektrumu Nedir – Soğurma Tayfı

Absorbsiyon Spektrumu Nedir – Soğurma Tayfı Nedir

Elektromanyetik ışınım madde tarafından absorblandığında meydana gelen spektrum. Absorbsiyon spektrumu tipik olarak, akkor haline gelmiş bir kaynağın ışınımı, daha soğuk bir madde içerisinden geçtiğinde meydana gelir. Işınım belirli dalgaboylarından absorblanır (yani şiddeti azalır) ve sürekli spektrum üzerinde, bu absorblanan dalgaboylarına karşılık gelen absorbsiyon çizgileri oluşur.

Absorbsiyonun ortaya çıktığı dalrıgaboyları; düşük enerji seviyelerinden, daha yüksek enerji seviyelerine geçişler için gereken enerjilere karşılık gelir. Mesela hidrojen atomunda kâfi miktarda yüksek enerjili bir foton absorblandığında, bu, elektronun normal yörüngesinden, daha yüksek bir enerji seviyesine atılmasına neden olur.

Bir yıldızın absorbsiyon çizgileri (veya bantları), yıldızın dış tabakalarındaki elementlerin veya bileşiklerin, daha iç tabakalarda üretilen ışınımı absorblamalarıyla meydana gelir. Her bir elementin belirli sıcaklıklarda kendi karaktristik absorbsiyon çizgileri olduğundan, yıldızların yüzey sıcaklıklarına bağlı olarak, çok çeşitli tipte yıldız spektrumları vardır.

Yorum yazın