X-Işını Fotoelektron Spektroskopisi

X-Işını Fotoelektron Spektroskopisi

Bu teknikte, numune düşük enerjili X-ışınlarıyla bombardıman edilir. Böylelikle, ışınlanan atom dengesizleşir ve valans elektronu serbest kalır. Her element için, böyle bir uyarılma sonucu elektron bırakılabilmesi, belli bir “eşik enerjisinin” aşılmasıyla mümkündür. Elektron bırakıldıktan sonra, elektron spektroskopisi ile analiz gerçeklenir.

Yorum yazın