VAN EVLERİ

VAN EVLERİ
Tarihi Van kalesi’nin güneyinde bulunan Eski Van Şehri, 1915 Rus-Ermeni işgaline kadar, yaşanılır bir kent halindeydi. Müslüman ve diğer azınlıklarla birlikte yaklaşık 35.000 insanın yaşadığı şehirde her türden ve dini mimari yapılar vardı. Bu çeşit mimari yapılanmanın özünde, hoşgörü ve karşılıklı saygının olduğu bir gerçektir.1918’de Rus’ların bölgeden çekilmesi ile Eski Van Şe1ri ve dışındaki bağ evlerinin tümü yıkılıp yakılımıştır. Günümüzde Eski Vatı Şehri adeta virane bir kent görünümündedir. Eski Van Şehri’de önemli bir yer tutan evlerin plan tipi ve yapı fonksiyonları hakkında araştırmacıların fotoğraflarından açıkça görüleceği gibi, arazinin sınırlı olmasından dolayıdır ki, yapıların tümü bitişik nizplar halinde yerleşmişledir. Yerii yapılaşmadaki evlerin çoğu iki katlı olup, arazinin genişliğinden olmalıdır ki; her ev ayrık plan nizamında ve balıçeli olarak bina edilmiştir. Günümüzde sayıları yaklaşık 15’i bulan Van evleri gi;ınün şartlarına uyarlanarak kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır :

Abdulselam Arilas Evi
İsmail Ödemiş Evi
Cemil Efendi Evi
Sipahioğlu Evi
Ambarcı Mehmed Evi
Gazi Abbas Melül Evi
Söz konusu evler değişik planlarda ve formlardan inşa edilmelerine rağmen, işlevsellik olarak birbirleriyle benzerlik göstermektedir. Yapıların teknik özellikleri tipolojik olarak 4 gruba ayrılmaktadır;
• Tek Katlı Evler
• Çift Katlı Cumbasız Evler
• Çift Katlı Cumbalı Evler
• Özel Evler

Yorum yazın