Valens Su Kemeri Hakkında Bilgi

Valens Su Kemeri Hakkında Bilgi
Valens Sukemeri, bozdoğan sukemerî olarak da bilinir. İstanbul’da Saraçhanebaşı semtinde sukemeri. Doğu Roma imparatoru Valens döneminde. 368-373 arasında yapılmıştır. Sur dışındaki kaynaklardan kentteki genel sarnıçlara su getiren sistemin bir bölümünü oluşturur. Uzunluğu 971 m’dir. Eksen araları 7,75 m ile 8,24 m arasında değişen kemer gözleri iki uçta bir, ortada vadinin derinleştiği yerde ise iki sıra halindedir. Bu noktada kemerin yüksekliği 29 m’yi bulur. Atatürk Bulvarı da sukemeri-nin buradaki gözlerinin içinden geçer. Gerek Bizans, gerekse Osmanlı dönemlerinde kullanılan ve birçok kez elden geçirilen Valens Sukemeri’ndeki son onarım 1990’da sürmekteydi.

Yorum yazın