Üçüncü zaman nedir – Üçüncü Zaman devri

Üçüncü zaman nedir – Üçüncü zaman devri

Üçüncü zaman, günümüzde de devam etmekte olan Dördüncü zamandan bir önceki jeolojik dönemdir. Bu dönem, 70 milyon yıl önce başlamış ve iki milyon yıl önce sona ermiştir. Üçüncü zamanın sonlarına doğru yaşayan birçok hayvan, günümüz hayvanlarına çok benzerler. O dönemde de tıpkı bugünkü gibi çiçekler ve meyveler vardı. Kurbağalar, karakurbağasıgiller, kertenkeleler, yılanlar, kaplanlar ve geyikler yaşıyorlardı.
Dünya iklimi, bugün olduğundan daha sıcaktı. Dünyanın geniş bir kesiminde tropikal iklim görülüyordu. Günümüzde, yalnız ekvatora yakın bölgeler tropikal iklimin etkisi altındadır. Üçüncü zamanda, bugün kara olan birçok alan denizlerle kaplıydı. Ancak, dönemin sonuna doğru, karalar deniz düzeyinden yükselerek, günümüz kıtalarını oluşturmaya başladılar.
Üçüncü zamanda, geniş dağlık bölgeler meydana geldi. Bu kesimler, yerkabuğu içinden gelen itişlerin etkisiyle yükseldi. Alpler ve Himalayalar bu sırada oluştular. Amerika’daki Kayalık dağlar ve Ant dağları gibi daha önce de var olan bazı dağlık kesimler, bu dönem içinde daha da yükseldiler. Üçüncü zaman başladığında yeryüzünde yalnız küçük ve ilkel memeliler yaşıyordu. Üçüncü zamanda üç tür memeli gelişti, örneğin, günümüzde de yaşayan platipus gibi yumurtlayıcı memeliler vardı, ikinci grup memeliler, günümüzdeki kanguruları andıran keselilerdi. Keselilerin yavruları, iyice gelişene dek annelerinin karınlarında bulunan keseler içinde yaşarlar.
Üçüncü memeli grubu, günümüzdeki etenliler I grubunu oluşturdular. Etenlilerde yavrular, annelerinin karnında gelişirler. Bu sırada yavrular, j dölyatağı denilen organ içinde bulunurlar. Dölyatağının ince dokusu yavrunun bağlandığı plasenta denilen bir kesim oluşturur. Yavru plasenta aracılığı ile anne karnındaki besin maddelerinden yararlanır. Üçüncü zamanda yaşayan etenliler arasında dik yürüyen bir tür gerçek maymun vardır. insanın kökeninin bu gerçek maymuna dayandığı sanılmaktadır. Bu maymunun özellikleri burun uzantısının kısalığı, beyninin oldukça büyük ve zekâsının gelişmiş olması, öne dönük gözleri nedeniyle görüş alanının genişliği ve el ve ayaklarını oldukça usta bir biçimde kullanabilmesidir. Ancak koku alma duyusunun yeterince gelişmediği sanılmaktadır. İnsansılar diye de adlandırılan bu gerçek maymunun evrimleşmiş türleri günümüzde de yaşamaktadır.
Bazı böcekler de bu zamanın başlarında yaygınlaşmaya başladılar. Bu böcekler arasında, kelebekler, kınkanatlılar, karıncalar ve arılar da vardı. Sözü edilen böceklerin taşıllarına Avrupa’ daki kayalarda rastlanmıştır. Bu taşılların bir bölümü kehribar içine gömülerek çok iyi korunmuşlardır. Kehribar, bazı ağaçların reçinesinden oluşan katı bir maddedir. Üçüncü zamanda yaşayan balıklar da günümüz balıklarına çok benziyordu.

Yorum yazın