TÜRKİYE’DE KARSTİK SULAR, AŞINDIRMA VE BİRİKTİRME ŞEKİLLERİ

TÜRKİYE’DE KARSTİK SULAR, AŞINDIRMA VE BİRİKTİRME ŞEKİLLERİ
– Kolayca çözünen taşların yaygın olduğu yerlerde oluşan yer şekillerine karstik şekiller denir. (Toroslar)
– Yanları dik, ağız kısımları türlü genişlikte olabilen, derin doğal kaynaklara obruk denir. (Obruk gölü)
– Dolinler (düdenler, koyaklar) : Kalkerli arazilerde çözünmeler ya da çözünme ile birlikte çökmeler sonucu oluşmuş çukurlardır. Çapları birkaç yüz metre arası değişir. Bunun diğer adı da “su yutan”dır.
– Dolinlerin genişleyip birleşmesi sonucu göl-ovalar (polyeler) oluşur.
– Kör Vadiler : Suların bir su yatağından yer altına daldığı vadilerdir.
– Karstik arazilerin yaygın şekillerinden biri de lapyalardır.
– Kireç taşlarının çözünmesiyle mağaralar oluşur.
– Mağaralarda sarkıt ve dikitler bulunur.
– Yer altı sularının çözündürdüğü maddelerin çökelmesi sonucu oluşan yer şekillerine travertenlerdir.
– Bunların beyaz olmasının nedeni üzerinde kalker tüflerinin olmasıdır.

Yorum yazın