TERMOLÜMİNESANS KRİTERİ

TERMOLÜMİNESANS KRİTERİ

Materyal yeterli TL duyarlılığına sahip olmalıdır. Bir mineralin duyarlılığı, geçirgenliğine ve içerisindeki safsızlık miktarına bağımlı olarak değişecektir. Kuartz, feldspar ile karşılaştırıldığında belirgin, yüksek bir duyarlılığı yoktur, fakat kuartzın her yerde bulunabilir olması onu, üzerinde çok çalışılan bir mineral yapmıştır. Yeterli TL duyarlılığına sahip diğer yaygın mineraller kalsit, zirkon ve kil mineralleridir.

Materyal, bir arkeolojik veya jeolojik olayla ilgili olan sıfırlanma mekanizmasına sahip olmalıdır. Çanak-çömlek üretimi sırasında, ateşteki bilerek yapılan ısıtma sonucunda tuzaklanmış elektronlar serbest bırakılır. Diğer bilerek ısıtılan materyaller, tuğla ve kireç yanında (Vallados 1977,1979) bronzun toprak merkezini ( Willet ve Fleming 1976) pişirmek için taşları, ocakları (Bell 1979, Huxtable ve Aitken 1977) ve çakmaktaşını da (Göksu ve diğerleri 1974, Wintle ve Aitken 1977) kapsar. Diğer doğal ısıtma olayı volkanik aktivitedir; Kemik ve kireç taşı gibi büyük arkeolojik önemi olan biyolojik materyaller gerçek bir özveriyle çalışılmış (Jasinka ve Niwiadomski,1970, Christodoulides ve Fremlin 1971) fakat başarılı bir sonuç alınamamıştır. Bu arada saf, kristal kalsit, stalagmit, stalaktit üzerine yapılan çalışmalar daha başarılı sonuçlar vermiştir.

Materyalin TL oldukça kararlı olmak zorundadır. Böylece, bugün ölçülen sinyal örneğin eski zamanda aldığı toplam radyasyon dozunu verir. Çeşitli mineraller üzerine uygulanan kinetik çalışmalardan, birkaç bin yıllık bir tarihlendirme için 350ºC in üzerinde ısıtma sonucu oluşan TL in en kararlı olanı olduğu gözlenmiştir.

Materyalin tekrar oluşturulabilir ve tercihen radyasyon dozu ile doğrusal olarak artan bir TL cevabı olması gerekir.

Dozimetre tanımlanabilmeli ve etkili doz miktarı hesaplanabilmelidir.

Yorum yazın