Termal İkazlı Akım Tekniği

Termal İkazlı Akım Tekniği

Bu teknikde de, termolüminesans tekniğine benzeyen bir tekniktir.

Buradaki başlıca ayrılık, buluntudan alınan numune ısıtıldıktan sonra, tuzaklardan kurtulan elektronların neden olduğu akımın ölçümlenmesiyle gidilmesidir. Böylelikle, numunenin termal ikazlı akımı ölçümlendikten sonra, numune bir kaynakla ışınlanır ve yeniden ölçüm alınır. Her iki ölçüm değerlendirilerek yaş tayinine geçilir.

Bu teknik, daha çok bazalt kayalara uygulanır ve 3 milyon yıllık bir tarihleme için uygulanır.

Yorum yazın