Tefra kronoloji nedir

Tefra kronoloji nedir

tefra kronoloji, kül (tefra) katmanlarından yararlanılarak gerçekleştirilen tarihleme yöntemi. Kül katmanları çok duyarlı sonuçlar veren stratigrafik zaman işaretleridir; ama bir jeolojik kronoloji oluşturmak için, olanaklı en geniş bir alan üzerinde olabildiğince çok kül birimlerini karşılaştırmak ve tanımlamak gerekir. İzlanda’da çok sayıda şiddetli yanardağ püskürmesi gerçekleşmiş olduğundan, tefra kronolojinin kurucusu olan Sigurdur Thorarisson burada kül yığılması öncesinde ve sonrasında oluşan jeolojik ve arkeolojik olayların ayrıntılı bir kronolojisini oluşturabilmiştir. Thorarisson tefra kronoloji yardımıyla İzlanda’daki iklim değişiklikleri ve bunun İzlanda’nın ekolojisi üzerindeki etkileri konusunda ayrıntılı bir çalışma yapmıştır.

Tefra kronoloji çalışmaları Japonya’da da önem taşır; Japon bilim adamları bu bilimin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuşlardır. Kuzey Amerika’nın batısında Pleyistosen Bölümde (y. 2,5 milyon-10 bin yıl önce) yanardağlardan püsküren küller incelenmiş ve birbirinden 2.000 km uzaklıktaki kül katmanları ilişkilendirilmiştir. Küller, kara alanlarından okyanus havzalarına doğru izlenir ve böylece kara kökenli stratigrafik çökeller ile deniz çökelleri arasında ilişki kurulur.

Yorum yazın