Tartaria Tabletleri

Tartaria Tabletleri

Mezopotamya dışında bulunmuş, üstlerindeki işaretlerin piktografik yazı olduğu ileri sürülen en eski üç tablet. Kilden yapılmış bu tabletler Romanya’nın Transilvanya bölgesinde yer alan Târtâria’daki Kalkolitik Çağ sonuna tarihilenen yerleşmede ele geçmiştir. Karbon-14 tarihlemesine göre Târtâria Tabletleri en eski Sümer örneklerinden en az 1.000 yıl daha eskidir ve Vinça (Vinca) kültürünün ürünleridir. İkisi dikdörtgen biçiminde (2,5 cm x 5 cm ve 2,5 cm x 6,5 cm) ve 8 mm kalınlığmdadır. Yuvarlak olan üçüncüsünün çapı 3 cm, kalınlığı da 1,2 cnı’dir. Dikdörtgen tabletlerden biriyle yuvarlak olanda birer ip deliği vardır. Her üçünün de birer yüzünde kazıma çizgilerle yapılmış işaretler bulunmaktadır. Ama yalnızca küçük dikdörtgen tabletin üstündeki işaretler gerçek piktografik yazıya benzer. Bunun üstündeki keçi ve başak motifleri Erken Sümer simgelerini, ayrıca yuvarlak tabletin üstündeki daire ya da yarım daire motifleri de Sümer-lerin sayılan gösteren işaretlerini anımsatır. Tabletlerin iki tanesinin üstündeki işaretler dikey ve yatay kazıma çizgilerle gruplara ayrılmıştır. Bu gruplamaya Siımer piktografik tabletlerinde de rastlanır. Bütün bu benzerliklere karşın Târtâria Tabletleri Sümer örneklerinden çok farklıdır. Pişmiş toprak ve taştan yapılmış insan heykelcikleri ve midye kabuklarından yapılmış bir bilezikle birlikte kemikleri parçalanmış bir insan iskeletinin yanında bulunmuş bu tabletlerin bir çeşit dinsel ayinde kullanıldıkları düşünülebilir.

Yorum yazın