Sultantepe höyüğü

Sultantepe, Güneydoğu Anadolu’da Urfa’ya yaklaşık 12 km mesafede höyük. 1951-52’de İngiliz Arkeoloji Enstitüsü üyelerinden Seton Lloyd tarafından kazılmıştır.

Sultantepe Höyüğü eskiçağda oldukça önemli bir coğrafi konuma sahipti. Mezopotamya’dan gelerek Anadolu’ya ulaşan tüm yolların kavşak noktası olan Harran Ovasında yer alır. Ovanın hemen hemen tüm höyükleri gibi Sultantepe’de de yerleşim çok erken çağlarda başlamış ve Roma Dönemine değin sürmüştür.

500 m’lik taban genişliği ve 50 m’ye varan yüksekliğiyle Harran Ovasının en büyük höyüklerinden biri olan Sultantepe’nin önemi, merkezî bir avluya açılan üç odalı bir yapıda ele geçen çok sayıdaki Asur kil tabletinden gelir. Bu arşiv İÖ 7. yüzyıla aittir. Ayrıca höyükte Ay Tannsı Sin’le ilgili stellerle onun amblemini taşıyan eşya da ele geçirilmiştir. Höyüğün V-VIII. tabakaları Geç Helenistik Dönemden, I-IV. tabakaları Roma Döneminden kalmadır.

Yorum yazın