Sultanköy yeraltı mezarı

Sultanköy yeraltı mezarı

Marmara Ereğlisi’nin 7 km kuzey doğusunda Sultanköy’de, denizden 300 – 350 m kadar yüksekte olan mezar. R. Duyuran tarafından incelendi. 65-95 m genişliğindeki bir dış kapıdan 7 basamakla dromos’a inilir. 257 sm genişliğindeki dromos’un tavanı sivri lonoz şeklindedir. Dromos’tan sonra gelen mezar 267 sm boyutunda bir kare plan gösterir, zemini taş döşeli, tavanı manastır kubbelidir. Duvarı zeminden 144 sm yüksekliğe kadar mermer levhalarla kaplanmıştır. Diğer kısımları alçı ile sıvalıdır. Mezar odası, kubbe şekli bakımından Karia’daki Orakbükümü mezar odasına, dro-mos da merdivenli biçimiyle Regium nekropolündeki Bizans devrine ait hipoje’ye benzer.

Yorum yazın