Stratonikeia Antik Kenti Hakkında Bilgi

Stratonikeia Antik Kenti Hakkında Bilgi

Stratonikeia, bugün eskİhîsar, Güneybatı Anadolu’daki Karia bölgesinde Selevkos kralı I. Antiokhos’un kurduğu antik kent. Muğla-Milas Karayolu üzerinde, Yatağan’ ın Milas yönünde 12 km uzağındadır. Kentte 1977’den beri Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi adına Yusuf Boy-sal kazı yapmaktadır.

Bazı arkeolojik buluntulardan ve yazılı belgelerden aynı yerde Stratonikeia’dan önce de bir kentin bulunduğu anlaşılmaktaysa da, bu konuda yeterli bilgi yoktur. İÖ 201’de Karia’yı istila eden MakedonyalI V. Philippos Stratonikeia’yı da aldı. Selevkosların egemenliğinden sonra kent birkaç kez Rodoslulann eline geçti, İÖ 2. yüzyılda özgürlüğüne kavuştu. Bir süre Pontus kralı Mithradates’in işgalinde kaldı. İS 395’te Bizans İmparatorluğu sınırlan içine girdi. Kentte bu dönemden de kalıntılar bulunmuştur.

Kentin akropolisi bir surla çevrilidir. Kenti çevreleyen sur da yaklaşık 3.500 m uzunluğundadır. Dıştan peristilsiz bir tapınağı andıran, dikdörtgen planlı bouleterion, Ko-rent düzeninde bir gymnasion, Helenistik Dönemden kalma tiyatro, tiyatronun yanındaki Erken Roma tapınağı önemli kalıntılardır. Mezarların çoğu Geç Helenistik Dönemle Roma Dönemine aittir. Ama Klasik Dönemden ve daha eskiden (İÖ 7. yy) kalmış olanları da bulunmuştur.

Yorum yazın