Potasyum / Argon Tekniği

Potasyum / Argon Tekniği

Kayalardaki Argon-40 miktarının tayinine dayanan bir tekniktir. Potasyum-40 tabiatta “en çok” bulunan radyoizotoplardan biridir ve bozunarak (% 90) Kalsiyum-40 ve (“daha az” olarak da) Argon-40 verir. Kayanın potasyum yapısı bilinirse, Argon-40 miktarı tayin edilip,oranlamayla değerlendirilerek yaş tayini gerçekleşir.

Kayalarda Argon-40, miktar olarak “az” bulunduğundan, özellikle “eski kayalar”ın tarihlemesinde bu teknik uygundur. Genç kayalara uygulanabilmesi, ancak kaya yapısının potasyum muhtevasının “çok” olması halinde mümkündür. Genellikle, bu tekniğin 1 milyon yıldan daha genç kayalara uygulanması tavsiye edilmez.

Yorum yazın