Nötron Absorbsiyonu

Nötron Absorbsiyonu

Gümüş kaplı bakır paralar ile pür gümüş paraları birbirinden ayırd etmek, çoğu kez zorluklar arzetmektedir. Bu teknikle, özellikle bu husus tesbit edilebilmektedir.

Tekniğin esası; termal nötronlar için gümüş ile bakırın absorblama tesir kesitlerinin “hayli farklı” olmasına dayanır. Söz konusu absorblama tesir kesiti, gümüş için, bakırınkinin yaklaşık 20 katıdır. Bir başka deyişle, termal nötronlar karşısında bakır, gümüşe oranla 20 defa daha transperandır. Böylelikle, bu teknik yardımıyla, termal nötronlarla ışınlanan paranın nötronu absorblama miktarı dedekte edilerek, para hakkında değerlendirmeye gidilebilmektedir.

Yorum yazın