Niğde müzesi

Niğde müzesi, Niğde’de, Akmedrese’de kurulan müze (açılışı 1 mayıs 1967). Teşhir salonları olarak medresenin hücreleri kullanılmaktadır. Bu salonlarda Hititlere ait yazılı belgeler, helenistik, roma ve bizans devirleri stel, heykel, mimarî parçaları, mezar eşyalan, Selçuklu devri işli (oyma) tahta kapılan, ev ve giyim eşyalarıyle IX. ve X. yy.lara ait olduğu sanılan bir rahibe (?) mumyası gösterilmektedir. Ayrıca bir türkmen aşiret kıl çadırı, aslına uygun olarak eşyalarıyle birlikte sergilenmektedir. Bahçede gösterilen eserler arasında Roma ve Bizans devirlerine ait mimarî parçaları, steller, kitabeli ve kitabesiz İslâm mezar taşları vardır. (M)

Yorum yazın