NAUKRATiS

NAUKRATiS. Esk. coğ. Mısır deltasında şehir, bir kanal ile bağlı olduğu Nil’in Kanopos kolu yakınında. Daha M.ö. VII. yy.da Miletoslular burada bir ticaret acentesi kurmuşlardı. VI. yy.da firavun Ahmes, bütün yunan gemilerinin Mısır’a Kanopos kolundan girmesine ve Naukratis’in Yunanlılara açık tek liman olmasına karar verdi. Çeşitli anadolu sitelerinden gelen Yunanlılar, Naukratis’teki tesisleri işlerine geldiği şekilde teşkilâtlandırdılar ve kolonide bir oligarşi kurdular. Bütün yunan tanrılarının temsil edildiği bir Hellenion tapınağının inşa edildiği şehir, VI. yy.da çok gelişti. O tarihte Mısır’ın başlıca ticaret merkeziydi. M.ö. 378’de Nekta I, çiçekleri ve hafifmeşrep kadınlarıyle olduğu kadar vazo imalâtıyle de meşhur o-lan Naukratis’in bütün imalât ve ithalâtına vergi koydu. Lagides’ler devrinde şehir, krallığın üç yunan sites;nden biriydi. Bununla birlikte İskenderiye’nin gelişmesi sonucunda kısa zamanda geriledi. 1884’ten itibaren Tel el-Bireh’te yapılan kazılarda, çeşitli kaynaklardan gelme yunan çanak çömleği bulunmuştur. (L)

Yorum yazın