Narin ırmağı buluntuları

Narin ırmağı buluntuları. Arkeol. Tanrı dağlarının orta kısımlarında Göktürk devrine ait mezar buluntuları. Buluntuların önemli merkezi Alaşımık’tadır. Burada, doğu-batı yönlü bir kurganda at kemikleriyle bir üzengi bulundu. Bir başka kurganda insan mezarı yanında at için yapılmış bir hücre çıktı. Bu kısımda da atın kemikleri, gemi, üzengisi, kemik yay parçalan, demirden bir toka ve küpe halkası ele geçti. 10 Numaralı Alaşımık kurganında bir erkekle iki çocuk iskeletine rastlandı. Erkeğin iskeletinin solunda bulunan koyun kemiğinden, koyunun mezara kurban edildiği anlaşılır, özellikle ele geçen çin parası, bu kurganların tarihlendirilmesinde önem taşır. Talaş ve Çu vâdisinde de Göktürk çağma ait birçok buluntu ele geçti. Bunlar daha çok yerleşik kültürler içinde incelenir. (M)

Yorum yazın