Maroneia

MARONEİA. Esk. coğ. Trakya bölgesinde Abdera’nın doğusunda, Ege denizi kıyısında şehir. Eski yazar Diodoros’a göre, adı, Ismaros şehri Apollor’unun rahibi olan Maron’dan gelir. Bazı eski yazarlar, şehrin Sakızlılar (Khioslular) tarafından kurulduğunu ileri sürerle*. Şehrin M.ö. VII. yy.da kurulduğu sanılır. Attike-Delos Deniz birliğine üye olan şehir, Ptolemaios III’-ten itibaren (247-221) Mısır’ın hâkimiyeti altına girdi. M.ö. 200’de Philippos IH’ün, M.ö. 194-189 arasında Suriye kıalı Antiokhos IlI’ün eline geçti. Q. Fabius şehri, suriye boyunduruğundan kurtardı. Kısa bir süre sonra yeniden Philippos IlI’ün eline geçti. Philippos’un sert yönetiminden bunalan şehir halkı, Roma’ya başvurarak bağımsızlığını kazandı. Bugün Maroneia’nm yakınlarında yazıtlar ve Bizans devrine ait kalıntılar görülür, (m)

Yorum yazın