Kuyu Mezarlar – Oda Mezarlar

Kuyu Mezarlar – Oda Mezarlar
Bu tipe, Anadolu’da yalnız Alacahöyük’te rastlanır. M. ö. üçüncü bin yıllarından kalmıştır. Burada ölüler büyük, dört köşeli, içi taşlarla çevrili, üzeri tahta direklerle örtülü çukurlara gömülmüştür.
Bu türde Alacahöyük’te Bakır çağından kalma 13 mezar ortaya çıkarıldı. Bunların biçim bakımından, Anadolu ve hattâ bütün Onasya’da benzeri yoktur. Bakır çağı kültürünün, çeşitli dönemlerinden kalan bu mezarlara şehrin içinde toplu olarak rastlanmıştır.
üst üste tabakalar halinde bulunan bu mezarların genel nitelikleri birbirine uygun düşer. Dik dörtgen biçimde olan mezar çukurları düzenli değildir. Çukurların dört kenarı birbirine çamur harçla tutturulan orta boy taş dizileriyle çevrilidir. İki, dar kenarın genişliği birbirinin aynı değildir. Alacahöyük mezarlarına çocuk veya bebek gömülmemiştir. Ayrıca bu mezarlarda birden fazla ölüye de rastlanmamıştır, ölüler sağ yanlarına hoker durumda yatırılmıştır. Başları batıya, ayakları doğuya dönüktür. Alacahöyük mezarları da Anadolu’daki öteki mezarlara benzer, ölü mezar çukurunun (odasının) ortasına veya çoğunlukla batı-kuzey kenarına yatırılır, ölü hediyeleri bu çağda bilinen en değerli hediyelerdir. Geyik ve ceylanlı güneş kursları, kanca, kap kacak, her türlü süs eşyası, kama, kılıç, topuz başı ve balta gibi savaş araçları put ve insan figürleri, ayna, tarak gibi eşyalar ölünün yanına bırakılırdı. Bunlardan başka altın, gümüş ve kıymetli taşlardan yapılmış hediyeler ölülerin üstlerine, kemiklerine sokulu olarak: bulundu. Alacahöyük mezarlarındaki zengin ölü hediyeleri ikiye ayrılır. Birincisi, Bakır çağı halkının tanıdığı ve kullandığı yerli, tipik eşyanın yalnız değerli madenlerden yapılan örnekleri, İkincisi Bakır çağı kültüründe rastlanmayan ve ilk defa bu mezarlarda görülen orijinal ölü hediyeleridir, ölünün yanına eşya yerleştirildikten sonra, mezarın üstü ağaçla, dam biçiminde kapanmıştır.

Yorum yazın