HARİTALAR

HARİTALAR
TÜRKİYE DE VE DÜNYADA PAFTA BÖLÜNMESİ
Harita;Dünya üzerinde bulunan yüzeysel şekillerle insanlar tarafından yapılan tesislerin bir düzlem üzerinde sismik gösterimidir.
1. Çok büyük ölçekli harita planlar: 1/250 ile 1/2500 ölçek (ayrıntılı çalışmalarda)
2. Büyük ölçekli haritalar : 1/5000 ile 1/25000 ölçek (arazinin topoğrafik ve genel yapısı )
3. Orta ölçekli haritalar : 1/50000 ile 1/100000 ölçek ( arazinin ayrıntılarını belirler ) 4. Küçük ölçekli haritalar : 1/200000 ile 1/500000 ölçek ( arazinin topoğrafik yapısını genel olarak gösterir )
5. Çok küçük ölçekli haritalar : 1/1000000 ile vs. Ölçek (büyük arazi parçaları ve dünyanın bütünü iin kullanılır )
COĞRAFİ KOORDİNATLARA GÖRE PAFTA BÖLÜNMESİ
Harita ölçeğine ve altlığınboyutlarına göre seçilecek uygun aralıklı paralel ve meridyenin sınırladığı alanlar bir paftaya girecek alanı belirtir.Paftalar kent ismiyle,yada bir numara il,ya bir harf ile yada ikisinin kullanımı ile tanımlanır.
Ulus ve uluslararası haritalar UTM ile yapılır.Türkiye’nin ki de aynıdır.
UTM’de yeryüzü başlangıcı meridyeninden başlayarak 6 derece boylam aralıklı dilimlere ayrılmıştır.Bunlara “grid” dilimi adı verilir.Grid dilimi başlangıç meridyeninde doğuya doğru 31,32,33…numaraları ile;batıya doğru ise 30,29,28…numaraları ile numaralandırılmıştır.Ekvatordan başlayarak 80° kuzey ve güney paralel dairesine kadar 8° enlem aralıklı kuşaklar meydana gelmiştir.Bu kuşaklarda kuzeye N,P,O…güneye M,L,K…ile isimlendirilmiş.6° aralıklı meridyen ve 8° aralıklı paralel dairelerin oluşturduğu bu küçük coğrafi alanlara grid bölgesi denir.

(şekil.13)
Bu bülge,bulunduğu griddiliminin numarası ve bulunduğu enlem kuşağının harfi ile isimlendirilir.33P gibi.
Bu bölgenin kuzey güney biçiminde ikiye bölünmesi ile ortaya çıkan 6° x 4° boyulu olan uluslararası 1/1000000 ölçekli haritanın kapsadığı alanı verir.Bu pafta en büyük kentin ismini alır.1/1000000 ölçekli paftanın 4 e bölünmesi ile elde edilen 2° x 3° boyutlu alan ise 1/50000 ölçekli haritanın pafta boyutlarını belirler.Bu paftalarda bulunduğu kentin ismini alır
1/1000000

Kuzey
grid dilimi
güney
1/250000 1/250000
1/250000 1/250000

1/500000 1/500000
1/500000 1/500000

(şekil.14)

1/250000 den küçük ölçeklerin pafta bölünmesi ulusal olup,her ülke kendie uyan bir bölümleme yaparak indekslerini oluşturmuşlardır.1/100000 ölçekli paftanın boyutları 30′ x 30′ dür. 1/250000 ölçekli paftanın 6 ya bölünmesi ile elde edilir.
1/100000 1/100000 1/100000
1/100000 1/100000 1/100000
1°,5′ 30′ = 44 km
a1 a2 b1 b2
a4 a3 b4 b3
d1 d2 c1 c2
d4 d3 c4 c3

İstanbul A4-a a1,a2,a3,a4
(şekil.15)

1/100.000 ölçekli pafta 4 e bölünerek 1/50.000,1/50.000 4 e bölünerek 1/25.000 lik pafta oluşturur.

Yorum yazın