Güneş Kursu Nedir

Güneş Kursu Nedir

Güneş kursu, Alacahöyük kral mezarlarında bulunan ve güneş kültü ile ilgili olduğu kabul edilen sembollere verilen ad. Güneş kursları genel olarak dört tipe ayrılır. Birinci tipi içi baklava dilimli işlenmiş yarım daire şeklindeki kurslar temsil eder, ikinci tipte genellikle yarım daire, bazen de baklava dilimi biçiminde olan tunç, bakır ve gümüşten yapılmış kurslar yer alır. Daire ile çap arasına bir çift boğa boynuzu konmuş daire veya baklava biçimli kurslar üçüncü gruba girer. Dördüncü grupta süsleme olarak hayvan heykelleri kullanılmıştır. Hepsi daire ve yarım daire şeklindedir; bakır, tunç, gümüş gibi madenlerden yapılmıştır. Kursların ortası tek geyikli veya ceylanlı olduğu gibi üç geyiklileri de vardır. Alacahöyük’te bulunan heykel ve güneş kurslarının dinî törenler sırasında altın ve gümüş kabzalı ağaç saplar üzerinde taşındığı kabul edilir,

Yorum yazın