Gümüşkesen Mezar Anıtı

Gümüşkesen Mezar Anıtı Hakkında Bilgiler

Gümüşkesen Mezar anıtı, Milâs’ın Gümüşlük mevkiinde Sodra dağı eteğinde, aynı adı taşıyan, mermer bir anıt. Bozulmadan günümüze kadar gelmiştir. Dik dörtgen bir mezar odasıyle bu odanın üstünde paye ve sütunların taşıdığı piramit gibi gittikçe daralan bir damı vardır. Anıt iki basamaklı bir krepis üzerindedir. Mezar odasının kapısı batıda dağ tarafındadır. Odanın içinde üst katın döşemesini destekleyen dört paye vardır. Mezar odası dıştan bakılınca üst kat için bir kaide durumundadır. Köşelerde payeler, payelerin arasında ikişer oval sütun yer alır. Gerek payeler, gerekse sütunların 2/3’ü yivlidir. Yivlere kadar paye ve sütun araları mermer korkuluklarla kapatılmıştır. Başlıklar korinthos düzenindedir ve üç kademeli alçak baştaban ile korniş’i tq,- şır. Başlıkları süsleyen iki sıra palmet, bu palmetlerin gerisinde yivler vardır. Dam, birbiri üzerine bindirme suretiyle çapraz konmuş beş kiriş dizisinden kurulu yalancı bir kubbe meydana getirir. Geometrik şekiller ve kabartma bitkilerle süslü olan tavanın eskiden boyalı olduğu anlaşılıyor.
Anıtın düzen ve ölçüleri M. ö. I. yüzyılın sonunda yapıldığını göstermektedir,

Yorum yazın