Gözlükule Höyüğü – Tarsus

Gözlükule Höyüğü – Tarsus

GÖZLÜKULE Arkeol. Tarsus’un güneydoğusunda höyük (yüksl. 22 m: genişliği 300 m). Hetty Goldman’ın 1934-1938 ve 1947- 1949 yılları arasında yaptığı kazılar sonunda Gözlükule’de şu katlar ortaya çıktı:
I. Neolitik çağ. Çukurova, Konya bölgesi ve Kuzey Suriye neolitik merkezleriyle büyük benzerlikler gösterir. M.ö. 5000 yıllarından kaldığı sanılır;
II. Kalkolitik çağ. M.ö. 3000 yıllarında sona eren bu katta bazı yapı kalıntıları bulundu;
IH. Eski Bronz çağı. M.ö. 3000-2100 yıllarına rastlayan bu devirde Gözlükule bir taraftan Kuzey Suriye bir taraftan da Batı Anadolu (Truva) eski bronz çağı kültürleriyle sıkı ilişkide bulunmuş, bu arada kendi özelliğini de koruyabilmiştir;
IV. Son Bronz çağı. Eski ve Yeni Hitit devirlerini içine alan Gözlükule’de, hitit etkisi görülür. Bu çağdan kalma karakteristik bir hitit tapınağı, temel ve ev kalıntıları, hitit çizi yazılı belgeler ele geçirildi. Hitit kralı Hattuşü IIFün karısı Putuhepa ile Kizzu- watna kralı İşpatahşu’nun mühür baskıları da bulundu;
V. Demir çağı. M.ö. 1100-520 arasına rastlayan bu dönemde şehrin etrafı kuvvetli bir surla tahkim edilmiştir. Kıbrıs ve Kuzey Suriye ile sıkı ilişkiler kurulmuştur. Asur kralı Sanherip zamanında Asur hâkimiyetine girmiştir;
VI. Helenistik-Roma çağı. M.ö. IV. yy.ın sonundan II. yy.ın ortasına kadar varlığını koruyan Gözlükule, M.ö. I. yy.ın sonlarından M. S. V. yy. a kadar Roma hâkimiyeti altında kaldı; Roma şehrinin bugünkü Tarsus’un bulunduğu yerde olmasına rağmen, Gözlükule’de roma devrinden kalma eserler pulundu;
VII. Türk – İslâm çağı. Bu katta Selçuklu ve Abbasîlerden kalma sikkeler, bazı yapılar görüldü,

Yorum yazın