Foton Aktivasyon Analizi

Foton Aktivasyon Analizi

Burada ışınlama, elektron akseleratöründen üretilen, yüksek enerjili fotonlarla gerçeklenir. Işınlama neticesinde fotonükleer reaksiyonlar meydana gelir. Sonuçta daha çok (γ, n) reaksiyonu söz konusu olur. Işınlanan numunede yeni bir izotop, ürün olarak oluşur. İşte bu reaksiyon ve neticeleri incelenerek kimyasal analize gidilir. Bu teknik daha çok, altın, gümüş ve bakırın birarada bulunduğu buluntular için uygundur.

Yorum yazın