Elektron Spektroskopisi

Elektron Spektroskopisi

Elektron spektroskopisi, katı yüzeylerin kimyasal analizi için kullanılan bir tekniktir. Bu teknikle, incelenecek yüzey birkaç kilovoltluk elektron ışın demeti ile bombardıman edilir. Bombardımana maruz kalan atomda, uyarma enerji seviyesinden bir elektron ile doldurulur. Bu durumda, iki olay meydana gelir. Ya bir X ışını yayınlanır ya da en üst seviyeden bir elektron bırakılır. Bu elektron, “Auger Elektronu” olarak adlandırılır. Literatürde, lityumdan başlayarak, her atom için “Auger Spektrumu” mevcuttur. Böylelikle, spektrum değerlendirilerek, objenin yüzeyine ilişkin spektrokimyasal analizi yapılmış olur.

Yorum yazın