BİZANS MÜZİĞİ

BİZANS MÜZİĞİNİ TEMELLENDİRME ARAYIŞI
Erken Ortaçağ Avrupa’nda Hıristiyan müziğine kimlik kazandıracak arayışlar yüzyılları kapsamıştır. Müziksel gelişimin hızı, kilisenin örgütlenme gelişimine göre çok geride kalmışlardır. Avrupa , müziğin gelişimine temelsiz, belli bir düzeni olmadan katılmıştır. O zamanlarda herkes gönlünden geldiğince söylüyor ve çalıyordu. İnsanların müzik bilgileri yok denilecek kadar azdır. Ancak çok seslilik ortaya çıkmaya başlayınca , arplar , orglar, çanlar yapılmaya başlanınca, gönlünce söylemenin, gelenekten gördüğünü sürdürmenin yetmediği ortaya çıktı. Bu durumda bir arayışa girilerek Ortaçağda insan neyi örnek alabilirdi?Burada da eskilere, Yunan ve Roma’ya başvuruldu. Yunan’da tam sekiz çeşit boy ikili, yirmi çeşit küçük ikili vardı. Acaba bunlardan hangisi doğruydu?
Sekiz ya da dokuz yüzyıl boyunca bu soru tekrar tekrar ortaya çıktı , ama kesin bir sonuca varılamadı. Bilginler de araştırıp, düşündüler ama başarılı olamadılar. Ama bu dönemde sesleri kesin olan bazı çalgılar yapıldı. Bunlarla değişmeyen bir duyuş kurmaya, müzikçileri buna göre yetiştirmeye gidildi. Bu çalgıların ilki “monochord” dur. Bu çalgını ne olduğunu Boeitus’un M. S 500 yıllarında çıkardığı beş kitaplık De Musica’dan öğreniyoruz. Monochord , ince uzun bir kutu, bu kutu üzerine gerilmiş bir telle, bu talin altında, sağa sola sürülebilecek gibi bir eşiği olan, bu eşiğin altında orantıyı kolaylıkla okutmaya yarayan bir cetvel bulunan bir araçtır. İkinci çalgı, yatay bir boruya dizilmiş bir ya da iki çekiçle vurulup çalınan, belerli bir düzene uygun çanlardan yapılma cymbala idi. Üçüncü bir çalgı daha vardı: Org.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın