Apollon Tapınağı

Apollon Tapınağı

Apollon Smintheus (Smlntheum) Tapınağı, Çanakkale İli, Ayvacık ilçesi, Gülpınar Köyü sınırları içindedir. 1866’ da ingilizlerin çalıştığı yapıda daha sonra Çanakkale Müze Müdürlüğü araştırmalar yaptı (1971-1973).

Apollon Smintheus Tapınağındaki sistemli kazılara 1960’de Doç.Dr.Coşkun özgünel başkanlığında başlandı. Tapınak İÖ 2. yy’ın ortalarında yapılmıştır. 11 basamakla çıkılan bir podium üzerine, İon düzeninde pseudo dipteros olarak yapılmıştır, önünde iki sütun bulunan bir pronaosu (Eski Yunan tapınaklarının girişinde bulunan ve sahın’dan önce gelen kısım.), sellası (Eski çağlarda tapınaklarda tanrı heykelinin bulunduğu, genellikle bir bölmeyle çevrili bölüm) ve opisthodomosu (Yunan tapınaklarında pronaos’un karşısına düşen arka kısım.) vardır. Arkeoloji dünyasında sütun başlıklarının altında bulunan kabartmalı tamburlarıyla tanınmaktadır. Tapınağın frizinde Amazonlarla Greklerin savaşı, Troya Savaşı, Troya’nın yıkımı ve tanrılar toplantısı gibi konular anlatılmıştır. Tapınağa ait mimarlık parçaları ve heykeller tam olarak açığa çıkartılamamıştır. Bölgedeki çalışmalar sürdürülmektedir.

Yorum yazın