Apollon Kimdir

Apollon Kimdir – Apollon Hakkında Bilgiler

Apollon KimdirYunan mitolojisinde Zeus ile Leto’ nun oğlu (Titanların soyundan gelen Apollon, Olympos tanrılarının ikinci kuşağındandır).
Mitolojiye göre Apollon’un doğuşu, Zeus’un karısı Hera (evlilik tanrıçası) tarafından geciktirildi. Hera, kıskançlık nedeniyle Leto’nun çocuk doğurmasını engelledi ve bütün ülkeleri tehdit ederek Leto’yu kabul etmemelerini istedi. Başıboş dolaşıp duran Leto’yu yalnızca Kyklades adalarının en küçüklerinden biri olan, kurak ve verimsiz Ortygia kabul etti. Sonunda Leto, ikiz doğurdu: Apollon ve kızkardeşi Artemis. Apollon, minnettarlığını göstermek için bu adayı Yunan dünyasının merkezi yaptı ve ona “Parıltı” anlamına gelen Delos adını verdi.
Birçok efsaneye göre Apollon, çelişik işlevleri olan bir tanrıdır. En eski efsaneler, birçok öldürme olayının sorumluluğunu Apollon’a yükler. Bu öldürme olaylarının bazılarım doğrudan doğruya Apollon gerçekleştirmiştir: Sözgelimi oğlu Asklepios’a yıldırımlar yağdıran Zeus’ tan intikam almak için, Zeus’un oğullarım (Kyklopslar) öldürür. Öbür cinayetlerse, Apollon’a yardım eden başka biri tarafından işlenmiştir: Paris’in Akhilleus’u öldürmesi ya da Orestes’in Aigisthos’tan intikam alması. Bütün bu olaylarda Apollon’un dehşet saçan kişiliği açıkça ortaya çıkar. Avlanmanın, savaşın ve ölüm dünyasının simgesi olarak Apollon’a, Lykeios (Kurt- Tanrı) adı verilmiş, ama Homeros çağından V. yy’a kadar geçen süre içinde Apollon’un kişiliğine yüklenen yeni özellikler, son derece karmaşık bir tanrı haline gelmesine yol açmıştır. Apollon her zaman cezalandırıcı bir tanrı olarak kalmasına karşın, aynı zamanda acısız ölümün ve kurtuluşun da tanrısı sayılmıştır: Asklepios’un babası olarak, insanları hastalıklardan kurtardığına inanılır, denizciler onu Apollon Phebus adıyla rüzgârlar ve güneş tanrısı sayarlardı. Apollon’un bir başka özelliği de, insanlara kehanette bulunma yeteneğim verdiğine inanılmasıydı. Dünya tapınağının bekçisi dev yılan Python’a karşı kazandığı zafer, ona Zeus dışında bütün tanrılarınkinden üstün bir güç kazandırmıştı. Öte yandan, insanlara şiir ve sanat konularında esin kaynağı olduğu, sanat ve müzik yoluyla insanlara coşku ve neşe verdiği inancıyla, Dionysos’a yaklaşıyordu. Güzelliği kadar kaygı verici yanlarıyla da dikkati çeken, aynı zamanda da şiirsel ve uygar bir tanrı olan Apollon, hem erkek güzelliğini yücelten din törenleri, hem de kadınların katılmadığı, Orpheus için yapılan ergenliğe geçiş törenlerinin tanrısıydı. Göz kamaştırıcı yanları, kehanet sanatındaki başarıları ve kararlılığı, insanı vahşi içgüdülerinden arındırmak isteyen pythagorasçı düşünce için bir zenginlik kaynağı olmuştur.

Yorum yazın