Antik Yunan Müziği

Antik Yunan Müziği’nden günümüze kalan kanıtları ise Sachs şöyle sıralıyor:
“Yunan müziğinden bugüne, papirüs üzerine ya da taşa yazılı on bir parça, ya da parçalardan bölümler kalmıştır. Bunlardan en iyi durumda olanlar şunlardır:
Apollon için yazılmış iki ilahi(M. Ö 2. Yy ortasından kalma); Delphus Tapınağı’nda A tina’lılar hazinesinin taşlarına yazılmış
Kısa bir skolion, Seikilos(Sicilyalı) adında biri tarafından yazılmış, hayatın oynaklığı üzerine bir içki şarkısı(M. Ö 1. yy); Küçükasya’da, Trilya’da bulunan bir mezar taşına işlenmiş.
Mesomedes’in ağırbaşlı üç ilahisi. Biri Helios’a biri Nemesis’e, biri de Musa’lara adanmış(M. S. 2. yy’dan kalma)
Pindaros’un ilk Pitya odu birçok kitapta basılmış olmasına karşın uydurma olduğu bugün ortaya çıkmıştır.
Bu on bir parçadan yalnız birinin çalgı müziği oluşu dikkat çekiyor. Elimizde kalan bu birkaç ölçüden de, bunun bir parça değil, lir için yazılmış çalışma olduğu anlaşılmakta.
Bilimsel düşüncenin göreli olarak en arınmış biçimiyle ilkin Milet’li Thales’ de ortaya çıktığını görüyoruz. Thales felsefe tarihinin başında bulunan düşünürdür. Aristoteles de ‘Metafizik’inde sözü geçen felsefe tarihi taslağında, ilk filozof olarak Thales’i ele alır. Thales(M. Ö. 625-547), bir filozof ve bilimadamıydı. Matematiğin, astronominin, fiziğin, meteorolojinin gelişiminde bilime olağanüstü katkılar getirmiştir. Mısır’da kullanılan yüzey ölçümü usullerini inceledikten sonra, yer ölçümü düzeyini aşan somut teknik verilerden yararlanarak soyutluğa ve genelliğe varmak üzere gerçek elemanter bir geometri kurdu. Aynı zamanda Babil’lilerin bilgilerine dayanarak astrominin temelini ortaya attı ve güneşin 28 Mayıs 585’deki tam tutulmasını önceden bildirerek kendisine büyük bir ün sağladı.
Mıknatısın çekim özelliklerinden yararlanılması ve nesnelerin yüksekliklerinin nesne gölgelerinin boylarına göre ölçülmesi, ya da bir pratik yöntemler üzerinde etki yapan gözlemlerini çoğalttı. Thales’in matematik ve fizik alanındaki katkıları ve deneysel yollarla bilimsel bilimsel bir niteliğe yönelmesi, ses fiziğinin gelişimini hazırlamıştır.
Matematik bilgisinin giderek artması, yetkin müzik aletlerinin yapılmasına olanak verdi. Matematik bilgisi, boru ve tellerin boyunu ya da delik yerlerini ve çalgıların perdelerinin kesin olarak belirlemeye ve hesaplamaya olanak sağladı. Çalgıların bu gelişmesiyle de insan sesi ve insan kulağı, daha kesin perdeler işitecek ve bunları yeniden üretecek şekilde eğitildi. Yunan müzik kuramının kurucusu olarak bilinen Pythagoras (M. Ö. 585-516), evreni bir armoni olarak tanımlar: Kürelerin uyumu . bu armoninin yansıması olarak tonal kavram, gerilmiş tek bir tel(monokord) yardımıyla bölünebilir. Yorucu denemelerden sonra Pythagoras, bugün batı müziğinin temelini oluşturan aralıklarla ilgili bilgiler bırakmıştır. Felsefe , matematik müziğin Antik Yunan’da doruklarından biri Pythagoras’tır. Pythagorasçılar matematik ile müzik arasında bir bağlantı da kurmuşlardır. Pythaogoras’ın kendisi, ses perdesi ile tel uzunluğu arasında bir ilişkinin olduğunu bulmuş. Ondan sonrakiler sayı oranlarında seslerin gizli bağlantılarını girişip bir sesin niteliği ile dizisindeki yerini , bu sese karşılık olan sayının niteliği ve sayılar dizisindeki yeri ile bir tutmuşlar
BİZANS: Bizans imparatorluğu M. S. 330 yılında İmparator Constantine tarafından kurulduktan ve M. S 391’de Hıristiyanlığı kabul ettikten sonra; Türklerin İstanbul’u aldığı 1453 yılına kadar bin yıldan uzun bir süre , Avrupa’nın en güçlü devleti olarak tarihe geçmiştir.
Bizans kilisesi, Sırp, Rus, Bulgar, Yunan kiliselerinde yapılan dinsel müziğin kaynağıdır ve hem Yunan , hem de oriental öğelerden etkilenmiştir. Bizans ezgileri tek seslidir, makamsaldır ve bağımsız ritimlerle donanmıştır. Bu ezgiler , Ortodoks Yunan , Rus ve Doğu Ortodoks kiliselerindeki müziğin temelidir. Nota simgeleri yerine ses düzeyini gösteren işaretler kullanılmıştır. Yunan makamlarının Avrupa’ya Bizans aracılığıyla taşındığı düşünülmektedir. Bizans müziğinin ilk bin yılına ilişkin olarak , “nöma” yazısının bugün okunup çözümlenmesi mümkün değildir.

Etiketler: , ,

Yorum yazın