Amfora Nedir

Amfora Nedir

Eski Yunanlılar’la Romalılar’a özgü, karnı dar, boynu uzun toprak testilere “amfor” denir. Amforların boyunlarında iki kulpları vardır; dipleri de sivridir. İçlerine şarap konurdu. Böyle dar, uzun boyunlu yapılmalarının nedeni, mahzenlerde yan yana koyulunca çok yer kaplamalarını önlemekti. Diplerinin sivri olması da, kolayca toprağa gömülebilmeleri içindi.

Amforlar yalnız şarap koymak için değil, tahılları koruyup taşımak için de kullanılırdı. Ayrıca, ölülerin külleri de amforlarda saklanırdı.

Eski Yunanistan’daki Panatnenaia şenliklerinde, kutsal zeytin ağaçlarının yağı ile birlikte, ödül olarak, bir de amfor verilirdi.

Yorum yazın