Teke Oyunları

Teke Oyunları
teke oyunları, genel olarak Teke Türkmenlerinin oynadığı halk oyunları. Günümüzde Antalya, Burdur, İçel, Isparta ve Muğla yörelerinde yaygındır.

Hareketli melodiler eşliğinde oynanır. Müziği çoğu kez oyundan daha kıvraktır. Teke zortlatması teke oyunlarının en tanınmışlarındandır. Daha hızlı oynanan biçimine dattiri denir. Dattiriler çalgının eşlik edemeyeceği kadar hızlı oynanan oyunlardır. Çalgı eşliğinde oynanan gakkilinin melodisi dattirininkinin aynı, ritmi daha ağırdır. Kesinti ise sözsüz müzikle oynanır. Keklik gibi sekerek yürüme, kanat çırpar gibi el çırpma, eğilerek dönme ve yer değiştirme gibi figürlerle oynanan teke oyunlarına kaydalama denir. Okşama ise çökme ve dizlerin üstüne düşme türünden figürlerle ve kadınlar tarafından oynanır. Gene bir kadın oyunu olan damıdanda tef ya da leğen dibine vurularak tempo tutulur; bu oyuna bazı durumlarda erkekler de katılır. Silifke yöresinde oynanan oyunların teke oyunları içinde ayrı bir yeri vardır. Kadın erkek birlikte, kaşık çalarak oynanan bu oyunlara davul, keman ve klarnet gibi çalgılarla bir de okuyucu eşlik eder. Hem türkü, hem de oyun olan yayla yolları, keklik, portakal, tumbıllı ve Türkmen kızı, Silifke yöresi oyunlarının en tanınmış örnekleridir.

Yorum yazın