Nevruz Hakkında İslami Rivayetler

Nevruz Hakkında İslami Rivayetler
Nevruz geleneğinin Araplarda yaygın olmadığı konusunda genel bir kanaat vardır. Çünkü eski Araplarda yılbaşı, Musevilerde olduğu gibi sonbahara rastlamaktaydı. Bu gelenek İran’dan Araplara “Neyrûz, Nayruz” şeklinde geçmiştir. Araplar bu güne gece ile gündüzün eşit olduğu gün anlamına “Birinci itidaliyûn” adını verirler. Sonbahardaki gece ile gündüzün eşit olduğu gün ise “ikinci itidaliyûn” adını taşımaktadır.
İslamiyet sonrası birtakım İslami motiflerle vasıflanan Nevruz hakkında pekçok İslami inanış da ortaya çıkmıştır. Allah’ın yeryüzünü Nevruz günü yarattığı, Hz. Adem’i o gün halk ettiği, yıldızları burçlarına o gün dağıttığı şeklindeki telakkilerden başka:
-Adem’in kaburga kemiğinden Havva’nın yaratılması Nevruz günü oldu.
-Cennetten kovulan Adem ile Havva Nevruz günü Arafat’ta buluştular.
-Yıldızlar küme halinde iken Nevruz günü ayrılıp kendi yörüngelerinde dönmeye başladılar.
-Hz.Nuh’un gemisi Nevruz günü Cudi dağına oturdu ve insanlık yeniden üredi.
-Hz.Yusuf, Nevruz günü kuyudan çıkarıldı ve kendisine peygamberlik verildi.
-Hz.Yunus Nevruz günü balığın karnından çıkarıldı ve kendisine peygamberlik verildi.
-Hz Musa Nevruz günü Kızıldenizi yararak, ümmetini Fravun’dan kurtardı.
-Hz.Ali Nevruz günü dünyaya geldi, Hz.Fatma ile Nevruz günü evlendi, Nevruz günü halife oldu. Gibi inanışlara da rastlanmaktadır.
Her kültür Nevruz hakkında her ne kadar dini dayanaklar oluşturmaya çalışsa da, bu gün ile ilgili kutlama şenlikleri, bu günün rast geldiği mevsim ve tarih gibi özellikler, bizi Nevruzun bir tabiat-bahar bayramı olduğu sonucuna götürmektedir.

Yorum yazın