Mitra Nedir

Mitra Nedir – Mitra Ne demek

Hint-İran tanrısı.
Veda Tarda ve Zerdüşt Avesfa’sında sözleşmeler ve dayanışma tanrısı olarak betimlenen Mitra, her ne kadar Hindu dininde ikincil bir rol oynadıysa da İran’da durum farklı oldu. Mitra burada çok yaygın hale gelen bir kültür konusu oldu; bu da İran sınırlarını aşarak yabancı öğelerle donatılmış olan ve Mitracılık olarak adlandırılan kapalı bir dinin çekirdeğini oluşturdu. Mitra’ya saygı gösterenler tek tanrının, gecenin ve şeytanların düşmanı olan parlak ve yenilmez ışıklı gökcisimlerinde, özellikle de güneşte gizli olduğuna inanırlardı.

Işık meleği Mitra da yüce Tanrı Ahu-ramazda’nın en yakınlarından biriydi. Bu, çok güç ve çetin bir dindi; dine yeni girenler bir dizi güç deneyden geçmek ve en sonunda da bir boğanın kamyla vaftiz edilerek “silah kardeşi” olmak zorundaydılar. Rahipler insanların birtakım perhizlerden geçerek ve arınma ayinlerine katılarak, vb. ölümsüzleşebileceklerini ve ışıklı gökcisimlerinin evrenine karışabile-ceklerini öğretirlerdi.
Mitracılık önceleri Anadolu’da yayıldı, sonra Mısır’a ve İtalya’ya ulaştı. Oradan da Roma lejyonları aracılığıyla Galya’ya, Almanya’ya ve İspanya’ ya geçti. 391’de bir ferman çıkartarak, Hıristiyanlık dışındaki dinleri benimsemiş olanları ölüm cezasına çarptıran imparator Theodosius I dönemine kadar da bu ülkelerde Hıristiyan diniyle boy ölçüştü. İmparator julianus Apostata (331-363) Mitra’ya saygı gösterenler arasındaydı.

Mitra’ıun çeşitli görünümlerinden biri de Louvre Müzesi’nde bulunur; burada yer alan bir alçak kabartmada Mitra, başında bir Frigya beresi, sırtında uçuşan bir pelerin ve kısa bir tü-nik, ayağında da Doğu’ya özgü bir pantolon bulunan ve yere serdiği boğayı hançerleyen genç bir erkek görünümünde canlandırılmıştır. Roma’da-ki Mitra Tapmağı, Capitolium dağının eteklerinde oyulmuş ve dinin gizemli kutsallıkları bir kaynak yakınındaki bir mağarada düzenlenmiştir.

Yorum yazın