Mitolojide Herkül

Mitolojide Herkül – HERCULES
Hercules’in yaşamöyküsü daha çok Latin ozanlarının yapıtlarına konu olmuştur. Ovidius ve Pin- darus bu ozanlardan ikisidir. Söylenceye göre Hercules, Thebaî Kralı Perseus’un soyundan gelmektedir. Annesi Alkmene, babası Amphitryon’ dur. Aslında Amphitryon, Hercules’in gerçek babası değildir. Tanrılar Tanrısı Zeus Alkmene’ye aşık olur ve kocası savaştayken, onun kılığına bürünerek Alkmene’nin yanına uzanır. Bu birleşmeden kısa bir süre sonra Amphitryon evine döner ve karısının yanına uzanır. Alkmene’nin ikiz çocuğu olur. Çocuklardan birisi Hercules, diğeri ise Iphikles’tir. Hercules’in tanrısal güçlere sahip olduğu çok geçmeden ortaya çıkar. Bir gün, anneleri tarafından uykuya yatırılan ikizlerin odasına bir çift yıları gelir. Yılanları, Hercules’in, Ze- us’tan olduğunu öğrenen kıskanç Hera göndermiştir. İphikles, yılanları görünce korkudan çığlık çığlığa bağırmaya başlar. Hercules’in ise kılı kıpırdamaz. İki eliyle yakaladığı yılanları oracıkta öldürür. Hercules’in çeşitli serüvenleri anlatılır. Gökten kutsal ateşi çalıp insanlara verdiği için cezalandırılan Prometheus’u kurtaran ve onun ciğerlerini yiyen korkunç kartalı öldüren de yine Hercules’tir.

Yorum yazın