Gelecekte Aile

Gelecekte Aile

Bazı araştırmacılara göre, gelecekte aile kuruluşları değişecek, hatta belki de ortadan kalkacaktır. Çünkü değişen yaşam koşulları altında, ailelerin yüz yüze geldiği sorunlar, sayılamayacak kadar çoktur.
Bu sorunların içinde en önemlisi, boşanmadır. Japonya’da her on evlilikten biri, boşanma ile sonuçlanmaktadır. Rusya’da ise, her dört evli çiftten biri boşanmaktadır. Boşanma sorunundan daha beter olan evden kaçma olaylarına da en çok genç çiftlerde rastlanmaktadır. özellikle, yirmiden aşağı yaşlarda evlenen gençlerin, çoğu, kadın olsun, erkek olsun, ansızın evlerini bırakıp kaçmaktadır. Avrupa ülkelerinde bunların sayısı o kadar çoktur ki, ne kadar olduğu kesinlikle belirlenememiştir.
Amerika’da her yıl ortalama 100.000 erkek, ailesini bırakıp kaybolmaktadır. Evden kaçan evli kadınların sayısı ise belli değildir, İngiltere’de de durum aynıdır.
Eğer aile, her iki tarafa da, bu kadar mutsuzluk getiren bir birleşmeyse, gelecekteki günlerde aile yaşamını sürdürmeye olanak bulunabilecek midir?

AİLEDE KADININ ROLÜ
Bugünün geçim derdi karşısında, kadın da, erkek gibi çalışmak ve para kazanmak zorunda kalmaktadır. Bu nedenle, düzenli bir aile yaşamı, kadın için çok zor olmaktadır. Çocuklarına mı bakacaktır, ev işlerini mi yapacaktır, yoksa işte mi çalışacaktır? Bunların üçünü birden başarmasına olanak var mıdır?
Çoğu genç kadınlar, aile kurmak yerine, çalışıp kazanmayı daha uygun bulmaktadırlar. Bir çok evli kadınlar da, işe gittikleri zaman, çocuklarını teslim edecek güvenceli çocuk bakımevlerinin kurulmasını beklemektedirler. Bu güvence sağlandığı zaman, bir ev kadını hem çocuk yetiştirebilecek, hem de iş yerinde rahatça çalışabilecektir. Ev işlerini de, pekâlâ, eşiyle paylaşabilir.
TOPLUMSAL DEĞİŞMELER Toplum, her geçen gün değişikliğe uğramaktadır. Sık sık, ailelerinden ayrı yaşayan kişiler görmekteyiz. örneğin, çocuklar büyüyünce anne – baba ocağından ayrılarak her biri bir yöne dağılmaktadır. Artık baba mesleğini seçen çocuklar pek azdır. Çünkü koşullar değişmiştir. Baba mesleği eski moda olmuştur. Makine ve elektronik çağı başlamıştır.
Kıyafetler, fikirler, düşünceler de değişmiştir. Bugünkü gençlerden hangisinin giyinişi, eski gençlerin giyinişine benzemektedir?
Arkadaşlıklar değişiktir, yaşam şekilleri, hatta eğlenceler bile değişiktir. Geleceğin ailesi, bu değişikliklere ayak uydurabilecek midir? Bu soruyu yanıtlamak biraz güçtür.


DENEYSEL AİLELER

Bazı kimseler, yeni aile biçimleri üzerinde düşünerek, 1800 yıllarında bir girişimde bulunmuşlardır. Ufak ufak aileler yerine, bir tek büyük aile olacak, çocuklara ortaklaşa bakılarak yürüyecek yaşa gelince bakım yuvalarına verilecek, böylece hem kadın, hem erkek için çalışma alanları genişlemiş olacaktır. Bu fikir ancak kısa bir süre uygulanmış, sonra bırakılmıştır.
Bu deneyden sonra, İsrail’deki Yahudiler 1909 yıllarında başka bir aile sistemini denemişlerdir. Bu sisteme göre, tüm mal, mülk ortaklaşa kullanılacaktır. Paraya da gerek yoktur; çünkü deney yapan toplum, kendi üyelerine yiyecek, giyecek, yatacak, kitap ve başka gereksinmelerini verecektir. Bir büyük yemek odası ve mutfak olacaktır. Tüm yemekler o mutfakta pişecek, aileler aynı yemek odasında hep birlikte yemek yiyeceklerdir. Çocuklar, bir tek yuvada büyütülecek, bir tek okulda eğitilecek, isteyenler geceleri anne – babalarının evine dönebilecekler, istemeyenler büyük, ortak yatakhanede yatacaklardır.

Amerika’da 1960 ve 1970 yıllarında buna benzer aile grupları oluşmuş, geçimlerini sağlamak için ortaklaşa çiftlikler kurmuşlar, ortaklaşa çalışmışlar, ama hiçbiri varlıklarını sürdüremeyerek dağılıp gitmişlerdir.
Yalnız baba ve çocuklar ya da yalnız anne ve çocuklardan oluşan aileler de görülmüştür. Böyle ailelerde, çocuklar gündüzleri bakım için yuvalara gönderilmiş, geceleri eve alınmıştır. Bazen büyükanne ya da yakın bir arkadaş eve gelerek çocuklarla ilgilenmiştir. İki üç ailenin bir araya gelip aynı evde oturarak, kazandıkları parayı ortaklaşa paylaştıkları, çocuklarına ortaklaşa baktıkları da görülmüştür. Ama bunların hiç biri varlıklarını uzun süre sürdürememişlerdir.

GELECEĞE BAKIŞ
Modern makine ve teknoloji çağı, kalabalık kabile yaşantısını ortadan kaldırarak ufak aile yaşamını oluşturmuştur. Anne – baba ve çocuklardan meydana gelen bu ufak aile sistemi, belki de daha uzun yıllar sürüp gidecektir. Biz, böyle aileler içinde yetiştiğimiz için, çocuklarımızı da aynı şekilde yetiştirmeye çalışacağımız kuşkusuzdur.
Çağımızda aile sistemi kesinlikle sarsılmıştır, ama kaybolmuş değildir. İlk insan, dünyaya ayak bastığından beri bu sistem ona hizmet etmiş, yaşamını sürdürmesini başarıyla sağlamıştır.
Bundan sonra da, insanoğlu hangi gezegende olursa olsun, bu sistem yine aynı şekilde onun hizmetinde kalacak, geçmişle gelecek arasında en güvenceli bağlantıyı sağlayacaktır.

Yorum yazın