Evlat Edinen Aileler

Evlat Edinen Aileler – Evlat edinme

Bir kimse, annesiyle, babasıyla, kardeşleriyle, çocuklarıyla, dayısı, amcası gibi çok yakın akrabalarıyla evlenemez. Bütün dinler ve yasalar böyle evlenmeleri yasaklamıştır. Hatta, teyze ve amca çocuklarıyla evlenmek bile yasal ve dinsel bakımdan yasak değildir ama, mutlu sonuçlar vermez. Doğacak çocuklar hastalıklı, sakat, geri zekâlı, anormal olabilirler. En doğrusu, aile dışından yabancı kimselerle evlenerek kanı tazelemektir. Yabancıyla evlenmek, ağaca yapılan aşıya benzer. Başka bir ağaçtan kesilen bir dal ağaca aşılanınca, o ağaç nasıl gelişerek daha lezzetli yemişler veriyorsa, yabancıyla evlenen kimseler de dinçleşerek daha gürbüz çocuklar yetiştirirler.
ORTAK ALMA
Bazı toplumlarda, erkekler yasal olarak, birden fazla kadınla evlenebilirler. İlk eşten sonra aldıkları eşlere “ortak” denir. Böyle toplumlarda, çoğunlukta ilk eşler “ortakları” ile iyi geçinirler, onları kıskanarak hırçınlaşmazlar. Bazı doğu ülkelerinde, Afrika ve Asya yerli kabileleri arasında birden fazla kadınla, yasalara göre resmen evlenen erkeklere sık sık rastlanmaktadır.
Ailenin asıl amacı, çocuk yetiştirerek aileyi sürdürmek ve toplumun büyümesine yardım etmektir. Tüm toplumlar aile gruplarını korurlar ve çoğu aileler de çocuk yapamamaktan ötürü ailelerinin son bulmasından korkarlar.
Çocuk yapamayan aileler için, yabancı bir çocuğu alıp evlat edinme hakkı vardır. Yasal olarak, böyle evlat edinilen bir çocuk, ailenin mirasına ortak olabilir ve o ailenin geleneklerini sürdürebilir. Eski yakın doğu ülkelerinde bile bu evlat edinme hakkının olduğunu bulunan belgelerden anlıyoruz.
Eski çağlarda evlat edinilen çocuk, onu evlat edenleri, kendi gerçek anne babası gibi kabul edeceğine ve yaşlılık çağlarında onlara bakacağına söz vererek and içerdi. Buna karşılık, onu evlat edinenler de miras yolu ile tüm mallarını ve paralarını ona bırakmayı kabul ederlerdi.

EVLAT EDİNİLEN ÇOCUKLAR KİMLERDEN ALINABİLİR
Bir çocuk evlat edinmek isteyen aile, bu çocuğu kimlerden alabilir?
Çocuk doğurdukları halde onlara bakamayacak kadar fakir anneler vardır. Bunlar, çocuklarını iyi bir aile yanına seve seve evlat olarak verebilirler. Bazen de çocuk ufak yaştayken, annesi, babası kaza sonucu ya da herhangi bir nedenle ölmüş, çocuk ortada kalmış olabilir. Çocuk evlat edinmek isteyen aileler böyle çocukları akrabalarından, evlat olarak alabilirler.
Kimsesiz çocukları toplayıp büyüten ve bakan bazı hastaneler, dernekler vardır. Oralardan da böyle çocuklar alınabilir. Evlilik dışı doğan çocuklar da, isteyenler tarafından evlat edinilebilirler.
Vietnam ve Kore savaşlarında öksüz kalan çocukları bir çok yabancılar evlat edinerek kendi ülkelerine götürmüşlerdir.

BEKÂR KİMSELERİN EVLAT EDİNMELERİ
Bazen de, evli olmayan bir erkek ya da kadın, bir çocuk alıp evlat edinmek isteyebilir. Bir çok ülkelerde böyle evlat edinme olasılığı vardır ve yasal bir işlemle gerçekleştirilir. Ama bu şekilde evlat edinmeye pek sık rastlanmaz. Bekarlardan çok çocuksuz aileler evlat edinme eğilimi göstermektedirler.

Yorum yazın