Eşek Kulaklı Kral Midas Hikayesi


Eşek Kulaklı Kral Midas Hikayesi

Bu söylence Frigya Kralı Midas’ın mitalogyanın önemsiz tanrılarından Pan ile Apollo arasında yapılacak bir müzik yarışmasında yargıcı olması yüzünden başına gelenleri öyküler. Bir gün çok güzel flüt çalan Kır Tanrısı Pan ile Zeus’un oğlu Apollo arasında bir müzik yarışması düzenlendi. Pan gerçekten flütüyle çok güzel ezgiler çıkarıyordu ama, Apollo’nun gümüş lirinin tanrısal ezgilerinin yanında hiç kalırdı onun müziği. Midas’ ın yargıcılığına başvuruldu. Midas pek akıllı bir adam değildi. Pan’ın oynak müziğini beğenip onu birinci ilan etti. Bu haksızlığa çok kızan Apollo ona: “Müzikten hiç anlamıyorsun, dilerim eşek gibi kulakların olsun” diye ilendi. Gerçekten bir süre sonra Midas’ın başının üzerinde iki eşek kulağı belirdi. Midas, kulaklarını halkından gizleyebilmek için uzun bir başlık yaptırdı. Bu başlığı başından hiç çıkarmıyordu. Saçları çok uzadığında, berberini çağırıp başını tıraş etmesini istedi. Berber, kralın başının üzerinde yükselen eşek kulaklarını görünce, bir dilini yutmadığı kaldı.
Midas, bundan başkalarına söz edecek olursa kendisini fena halde cezalandıracağını söyledi berbere. Adamcağız da bu müthiş gizi günlerce sakladı. Sonunda dayanamayıp bir gece sokağa çıktı ve yere bir çukur kazdı. Çukurun içine eğilip “Kral Midas’ın eşek kulakları var… Kral Midas’ın eşek kulakları var!” diye bağırdı olanca sesiyle. Böylelikle yüreği biraz hafiflemiş oldu. Gel gelelim zamanla, bu çukurun içinden sazlar bitti. Rüzgârlar estikçe sazlar hışırdamaya başladı. Derinden derine bir ses ovada yayıldıkça yayıldı. “Kral Midas’ın eşek kulakları var… Kral Midas’ın eşek kulakları var…” Böylece herkes gerçeği öğrendi.

Yorum yazın