Dil Aileleri ve Özellikleri

Dil Aileleri ve Özellikleri

Yeryüzünde konuşulmakta olan dillerin kesin sayısı üzerinde bir görüş birliğine varılamamıştır. Her şeyden önce dil ile lehçe arasındaki ayırım her zaman çok belirgin olmamaktadır. Bunun yani sıra bazı yörelerde – örneğin Yeni Gine ve Güney Amerika’nın iç batı bölgelerinde- konuşulan diller hakkında bildiklerimiz oldukça yetersizdir. Yine de çoğu bilim adamı dünya dillerinin sayısının 2500 dolaylarında olduğu kanısını paylaşmaktadır. Bunlardan ancak ellisi, nüfusu on milyonun üzerindeki uluslar tarafından konuşulmaktadır. Yüz milyonu aşkın kişi tarafından konuşulan dillerin sayısı ise sekizi geçmez. Bunlar Çince, İngilizce, Hint-Urdu grubu, Rusça, Japonca, Arapça, İspanyolca ve Almancadır.
Sayısız dünya dilleri arasında belirli dil aileleriyle organik bağlantısı kanıtlanmış, dillerin sayısı azdır. Tarihöncesi bir dilden kaynaklandığı ve İ.Ö. 3000 yılına gelmeden çeşitli ana dallara ayrıştığı saptanmış üç, en fazla dört ya da beş dil ailesi vardır. Kökleri bu denli gerilere gittiği kesin olarak kanıtlanmış üç dil ailesi Hint-Avrupa, Sa- mi-Hami ve Ural’dır. Olası bir dördüncü aile de Çin-Tibet dilleridir.
Bunun yanı sıra öyle dil grupları vardır ki, kökenlerinin çok daha eskilere dayandığı tahmin edilmekle beraber ortak bir anadilden türedikleri henüz kanıtlanamadığı için, dilbilimciler açısından hâlâ karmaşık bir sorun durumundadır. Örneğin, Avrupalı sömürgecilerin istilasından önce Amerika kıtasında yaşamakta olan yerli halkların dilleri bunlardandır. Aynı şekilde, çok eski bir anadilden kaynaklandıkları sanılan ama süreç içinde çok çeşitli dallara ayrıldıkları için aralarındaki akrabalık bağları kesin olarak saptanamamış diller de vardır.

BAŞLICA DİL AİLELERİ

Hint Avrupa Dil Ailesi

Hami Sami Dilleri

Türk Dilleri

Afrika Dilleri

Malezya Polinezya Dilleri

Çin Tibet Dilleri

Yorum yazın