Çin Tibet Dilleri

Çin Tibet Dilleri

Çin-Tibet dil ailesine giren başlıca diller, Çin-Tibet, Burma ve Tay (Siyamca) dilleridir.
Bu dillerin iki ilginç ortak özelliği vardır. Birincisi, sözcüklerin genellikle tek heceli olması ve aynı sözcüklerin farklı ses tonlarıyla söylendiklerinde anlamlarının değişmesidir. İkinci ortak özellikleri ise, sözdizimi bağıntılarının yalnızca sözcüklerin tümce içindeki sırası ve yeri ile belirtilmesidir.
Çince: Çinceyi bugün yaklaşık 900 milyon kişi konuşmaktadır. Başlıca lehçeleri Kuzey Çince, Kanton Lehçesi, Fukyen Lehçesi ve Şanghay dolaylarında konuşulan lehçeleridir. Pekin Çincesine dayanan Mandarin Lehçesi ise Çincenin kuzey kolunu oluşturmaktadır

Yorum yazın