Çin Mitolojisi

Çin Mitolojisi

Çin Kozmogonisine göre yaratılış söylencesi şöyle anlatılır:
önce hava vardı. Havadan Pan-Gu ya da PanKu adındaki iki tanrısal varlık doğdu. Pan-Ku, havayı; yeryüzü ve gökyüzü olarak iki bölüme ayırdı. Sonra da öldü. Ama soluğundan, rüzgârlar, sesinden gök gürültüleri, saçlarından gökyüzünü taçlandıran yıldızlar, gözlerinden güneş ve ay, terinden yağmurlar, gövdesinden dağlar, karnından akarsular, denizler oluştu.
İnsanlarıysa, yengeç elli Tanrıça Ngü-Ho yarattı. Bu insanların ikinci kez yaratılışıdır. İlk insanlar Yüce Tanrı Pan-Ku’nun çürüyen bedeninden yaratılmıştı. Sonra Tufan olmuş ve insanlar ortadan kalkmıştı. Sonra Ngü-Ho inanı çamurdan yeniden yarattı.
Daha eskiye uzanan Çin söylenceleriyse, ilk inanın Yang ile Yin’in birleşmesinden doğduğunu söyler. Bu iki tanrıal varlıkla ilgili birçok özdeyiş vardır Çin dilinde. Çin Mitolojisinde Yang yeri, Yin ise toprağı simgelemektedir. Tufan olayı Çin Mitolojisinde de vardır. Çin mitoslarının önemli kaynağı, Çin dinsel öğretileridir.
Çin’de egemen dinler Sinizm, Konfüçyanizm ve Taoizm’dir. Bu dinlerin özelliği tanrısız oluşlarıdır (atheist). Çinliler tanrılara değil, atalarına taparlardı. Bu ata dininin kökleri çok eskilere uzanır. Şang Sülalesi zamanında (i.ö. XVI. yüzyılda) her şeyin üstünde “hakim-i mutlak” bir Ti’nin (İlah) varlığına inanıldığını gösteren arkeolojik buluntular vardır. XI. yüzyılda*Çu’lar sülalesi döneminde, Ti’nin Tien adını alarak tanrıların diniyle birleştiğini görüyoruz.
Konfüçyüs yeni bir din kuramı geliştirmemiş, bilinen dinsel öğeleri yepyeni akılcı bir yorumla bir sistem haline getirmiştir.
Çin mitoslarında, ataları olan tanrıların, Çin uygarlığının kurucuları olduğu yolunda ilginç iddialar vardır, örneğin insan başlı,yılan kuyruklu Fu-Hsi, Niu-Gud’la birlikte Eski Çin uygarlığının temelini attığı söylenir.
öte yandan, Çin Mitolojisinde hayvanlara da tanrısal nitelikler verilmiş ve çoğu zaman da düşsel hayvanlar tanrılaştırılmıştır. Çin söylenceleri, ejderhalar, deniz canavarları, garuda adlı tuhaf görünümlü kuşlardan söz eder.

Yorum yazın