antropolojinin tarihçesi

Doğuşu ve Gelişmesi:
İnsanlaırn ve toplumların benzer veya farklı odukları ve bu bunlaırn nedenleri ile ilgili ilk yazıya dökülmüş gözlemler Heredot’u tarih gibi insanbiliminin de babası sayar. Çünkü Heredot Akdeniz çevresindeki toplumların tarih açısından neden farklı oduklrını, gelenek ve göreneklerindeki farklılıkları açıklamaya çalışmış, onların külütürlerini incelemiştir.

Yorum yazın