Aile Nedir Neden Önemlidir

Aile Nedir Neden Önemlidir
Yüzyıllar boyunca, insanlar aileler içinde yaşamışlardır. Fakat zamana ve yerleşim durumlarına göre, ailelerde değişmeler meydana gelmiştir.
Bazen birkaç aile aynı çatı altında yaşamış, bazen de ayrı ayrı evlerde oturmuşlardır.
Bazı aileler çok kalabalık olmuş, bazıları da birkaç kişiden oluşmuştur.
Önce bir çatı altında yaşayan kalabalık bir ev halkını düşünelim; bu ev halkı birlikte çalışırlar, birlikte yer içerler, birlikte yaşarlar ve çocuklarını büyütürler. Çoğunlukla ayrı dinde, aynı ırkta olurlar. İçlerinden bir kısmı evlidir, eşleri vardır, bir kısmı da bekârdır ya da küçük çocuktur.
Böyle, aynı çatı altında oturan ailelerin birkaç tanesi bir araya gelince, kabileler oluşur. O zaman tümü aynı eve sığamaz, ayrı evlere dağılırlar. Ama, evleri çoğunlukla birbirlerine yakın olur. Ayrılmak istemezler. Toprak işiyle uğraşıyorlarsa, belki de çiftliklerini ortaklaşa kullanırlar.
Bazen de ev halkı ne kadar çoğalırsa çoğalsın, aynı bina içinde oturmaktan hoşlanırlar, çoğala çoğala koskoca bir kabile bile olsalar, yine aynı evden çıkmazlar.
Bazı Çinli ailelerde olduğu gibi, 80 kişinin aynı çatı altında oturduğu görülmüştür.
Günümüzün çağdaş insanı kalabalık aile yaşamından uzak bir yaşam düzenini yeğlemektedir. Bazı çiftliklerde oturan ailelerde de durum böyledir. Oturdukları evin içinde sadece kendileri ve çocukları vardır. Akrabalarıyla ya da tanıdıklarıyla birlikte oturmazlar.
Bu aile şekli, çok eski zamanlara dayanır. Belki de yarım milyon yıl öncesine kadar uzanır. İlk insanların hep küçük gruplar halinde yaşadıkları biliniyor. Her zaman böyle küçük gruplar halinde avlanırlar ve çocuklarım kendi aralarında büyütürlerdi.
Kalabalık gruplar oluşturmazlardı, çünkü daracık mağaralarda ya da ufacık, sazdan evlerde oturuyorlardı. Düzinelerle kişi buralara nasıl sığabilirdi.
Evin annesi, çocuk dünyaya getirdikçe aile büyüyor, her yıl ev zaten kendi kendine kalabalıklaşıyordu. Erkek yiyecek sağlamak için ava çıktığı zaman, kadın çocuklara bakmak için evde kalmak zorundaydı.
Bugünün aileleri genellikle sadece anne-baba ve çocuklardan oluşan gruplar halinde aynı evde otururlar. Tüm akrabalar bir arada, büyük bir eve
toplanıp oturmazlar. Her anne-baba çocuklarıyla birlikte ayrı evlerde oturur.
Çocuklar büyüyüp evlenince, anne-babaların evinden ayrılarak başka ev tutarlar. Hep birlikte aynı çatı altında oturmak istemezler. Tek tük hep birlikte oturanlara da rastlanır.
İrlanda, Japonya ve Amerika’nın bazı yerlerinde küçük çiftlik işleten aileler kendilerine özgü bir yöntem uygulamaktadırlar. Çiftlik küçük olduğundan ürün de azdır. Bu nedenle çok kişi geçindirmeye olanak yoktur. Çocuklar büyüdükçe hemen evlendirilerek kente gönderilmekte ya da herhangi bir işe yerleştirilmektedir. Sadece bir tek oğul,en küçüğü ya da en büyüğü,baba çiftliğinde tutulmaktadır.
Baba yaşlanıp çalışamayacak duruma gelince, çiftlikte tutulan erkek çocuk işin başına geçmekte, eşiyle beraber aile geçindirme görevini üstlenmektedir. Böylece, küçük çiftlik yabancı ellere geçmeden ve aynı zamanda kalabalık bir aile grubunu geçindirmek zorunda kalmadan, normal çalışmasını sürdürebilmektedir.

NEDEN ÇOĞUMUZ UFAK AİLELER HALİNDE YAŞARIZ?
Kalabalık ailelerin harcamaları fazla olur. Yeme- içme, yatıp kalkma, oturma, çalışma, dinlenme, çocuk bakma konularında sorunlar ortaya çıkar. Fikirler düşünceler birbirine uymaz. Geliri bazen azalır, bazen çoğalır. Ailenin bazı kişileri evden çıkıp başka yere taşınmak ister, bazıları istemez. Kimisi yüksek sesle şarkı söyler, kimisi sessizliği sever. Buna benzer daha birçok nedenlerle çoğumuz ufak aileler halinde, yani sadece eşimiz ve çocuklarımızla birlikte oturmayı daha uygun buluruz.
Hatta, kızımız ya da oğlumuz evlendikten sonra, ne onu yanımıza alırız ne de kaynanayı ya da kayınbabayı kabul ederiz. Torunlar bile ancak misafir olarak günü birlik gelebilirler. Pek seyrek olarak da, birkaç gün gece yatısına kalırlar.
Kentlerde böyle olduğu gibi, en küçük köylerde bile durum aynıdır. Zaten köylerde evler birbirine pek yakın olduğundan akrabalar her zaman birarada oturuyor gibidir. Hergün sık sık birbirlerine gidip gelebilirler, hep beraber bir tek ev içine oturmaya gerek kalmaz.

Yorum yazın