Aile kökleri ve soyadları

Aile kökleri ve soyadları

Her ailenin bir kökü vardır, çoğu soyadları bu kökten çıkar, örneğin, bir ailenin dedesinin dedesi “Aydınoğulları” ndanmış diyelim. Bu aile reisi,soyadı olarak “Aydınoğlu” ismini alır ve oğuldan oğula bu soyadı sürüp gider. Baba soyadı ancak oğuldan oğula sürer. O ailenin kızları da önce bu soyadını alırlar ama, evlenince eşlerinin soyadını almak zorunda kaldıklarından, baba soyadını sürdürenler erkek çocuklarıdır.
Herkesin, normal olarak bir adı, bir de soyadı vardır. Ama, bazı ülkelerdeki kişilerin iki adı, bir de soyadı olabilir. Bu iki adın biri bazen baba adı olur, örneğin, bir kimsenin adı “Oğuz”, soyadı “Umuroğlu” diyelim. Babasının adı “Cevat” ise, kendi adı “Oğuz Cevat Umuroğlu” olarak nüfus memurluğuna yazdırılmış olabilir.
Soyadları, kadınlara eşlerinden, çocuklara babalarından gelir. Bazı toplumlarda çocuklar, annelerinin soyadlarını almaktadırlar.
İspanya’da bir kimsenin adı, hem annesinin, hem de babasının soyadlarını içermektedir.
Avrupa’da bazen de Amerika’da evlenen çiftler her iki ailenin de soyadlarını birleştirmekte? dirler. O zaman, örneğin, “Levi – Strauss” ya da “Radcliffe – Brown” gibi ikili soyadları oluşmaktadır.
Bazı ülkelerde, her kişinin soyadıyla beraber üç adı olmakta, ikinci adı babasının adını belirtmektedir.
Batılı ülkelerde, bazı kadınlar evlenince eşlerinin soyadını aldıkları halde, kendi aile soyadlarını da ikinci ad olarak korumaktadırlar.

SOY AĞACI
Bazı kimseler tanınmış ya da tarihi kimselerin ailesinden gelirler. Örneğin, Osmanlı tarihinde ünlü “Köprülü” lerden ya da “Sokullu”lardan diyelim. Soyadlarını, “Köprülü”, “Sokullu” olarak alırlar ve eğer meraklıysalar bir de “Soyağacı Listesi” tutarak tüm gelmiş geçmiş dedelerinin adlarını, sekiz, on batın eskiye kadar, bu listeye tozarlar.
Eski uygarlıkların kralları, kraliçeleri, prens ve prensesleri böyle soy ağacı işlerine pek me raklıydılar. Bu gün de, soyağacı listeleri düzenlemek yararlıdır. Miras sorunlarında, kimlerin ne miktar mal ya da para alacağı bu listeler yardımıyla kolayca hesaplanabilir. Ayrıca her insan, kimlerden ve nereden geldiğini öğrenmek ister herhalde değil mi?

Yorum yazın